Gửi các bạn yêu thích môn Hóa học !
Phản ứng màu biure là phản ứng quan trọng của protein được giới thiệu trong sách Hóa học 12 nhưng hầu như các bạn phải tưởng tượng sau khi nghe mô tả. Chúng tôi gửi các bạn đoạn clip này để các bạn hiểu tốt hơn.