Tue06182019

Last update01:50:10 AM

Liên hệ

Trường THPT Thanh Chương III

Bạn đang liên hệ với trường THPT Thanh Chương III
Địa chỉ:
Xã Phong Thịnh - Huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An - CHXHCN Việt Nam

Điện thoại: Telephone: 0383937114

 Fax: Fax

Điện thoại di động: 0383937115

Thông tin: Hãy nhập đủ các thông tin cần thiết vào các texbox dưới đây rồi click vào nút "Gởi". Xin cảm ơn!