Thu06272019

Last update01:50:10 AM

Các văn bản năm học 2010 - 2011

  • PDF.


                             Trích yếu                                       Kí hiệu Ngày          Tải về     
Sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ (HKII - 2011)                         Kí hiệu    15/01/2011
Phương hướng nhiệm vụ năm học 2010 - 2011                        Kí hiệu    15/09/2010
Nội quy, quy chế cơ quan năm học 2010 - 2011                      Kí hiệu    15/09/2010
Quy chế thi đua năm học 2010 - 2011                                     Kí hiệu    15/09/2010
Quy định thực hiện quy chế chuyên môn                                 Kí hiệu    15/09/2010
Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2010 - 2011                          Kí hiệu    15/09/2010
Phân công nhiệm vụ tổ văn phòng 2010 - 2011                        Kí hiệu    15/09/2010

Cập nhật ngày Thứ năm, 19 Tháng 5 2011 09:55