Wed03202019

Last update01:50:10 AM

Khuyến khích địa phương có chính sách đặc thù hỗ trợ nhà giáo

  • PDF.

(TCIII)-Khuyến khích các địa phương tùy vào điều kiện cụ thể của mình, có những chế độ chính sách có tính chất đặc thù để hỗ trợ, động viên nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nhằm tạo điều kiện tốt cho đội ngũ yên tâm công tác.

Đó là một trong những nội dung tại hướng dẫn nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục năm học 2011 – 2012 Bộ GD&ĐT vừa ban hành.

Cũng theo văn bản này, năm học 2011 – 2012 việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sẽ  chú trọng vào 4 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tổ chức các hoạt động và động viên đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;  "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các cơ sở giáo dục.
Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sắp xếp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đảm bảo về chất lượng theo hướng chuẩn hóa, theo qui hoạch, kế hoạch.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc đánh giá theo chuẩn, các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, đặc biệt là các nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các cơ sở giáo dục chuyên biệt. Trong đó có việc rà soát, kiến nghị, điều chỉnh chính sách hỗ trợ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục vùng dân tộc, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các cơ sở giáo dục chuyên biệt đảm bảo sự công bằng, hợp lý. Tham gia giải quyết kịp thời những khiếu nại, bức xúc của nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ở địa phương về những vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ chính sách theo quy định. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật gắn với chế độ, quyền lợi của giáo viên cũng như cơ chế, biện pháp để xử lý...

Cập nhật ngày Thứ ba, 23 Tháng 8 2011 03:09