Thu06272019

Last update01:50:10 AM

Các văn bản năm học 2011 - 2012

  • PDF.
                             Trích yếu                                       Kí hiệu Ngày          Tải về     
Sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ (HKII - 2011)                         Kí hiệu    15/01/2011
Phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 - 2012                        Kí hiệu    15/09/2011
Nội quy, quy chế cơ quan năm học 2011 - 2012                      Kí hiệu    15/09/2011
Quy chế thi đua năm học 2011 - 2012                                     Kí hiệu    15/09/2011
Quy định thực hiện quy chế chuyên môn                                 Kí hiệu    15/09/2011
Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2011 - 2012                          Kí hiệu    15/09/2011
Phân công nhiệm vụ tổ văn phòng 2011 - 2012                        Kí hiệu    15/09/2011