Thu06272019

Last update01:50:10 AM

Các văn bản năm học 2012 - 2013

  • PDF.
                      Trích yếu           Kí hiệu    Ngày Tải về
Nghị quyết chi bộ                                                           Kí hiệu           23/09/2012
Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012 - 2013               Kí hiệu            24/09/2012
Phân công Ban giám hiệu                                               Kí hiệu            24/09/2012
Phân công tổ văn phòng                                                 Kí hiệu            24/09/2012
Quyết định ban hành quy chế làm việc                            Kí hiệu            24/09/2012
Quy chế làm việc năm học 2012 - 2013                          Kí hiệu            24/09/2012
QĐ ban hành Quy định thực hiện quy chế CM                Kí hiệu            24/09/2012
Quy chế chuyên môn                                                    Kí hiệu             24/09/2012
QĐ ban hành quy chế thi đua                                        Kí hiệu             24/09/2012
Quy chế thi đua                                                            Kí hiệu             24/09/2012
QĐ ban hành quy chế chi tiêu nội bộ                             Kí hiệu             24/09/2012
Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2012 - 2013                 Kí hiệu             24/09/2012
Quy chế thực hiện dân chủ                                            Kí hiệu             24/09/2012

Cập nhật ngày Thứ sáu, 05 Tháng 10 2012 15:12