Thu06272019

Last update01:50:10 AM

Các văn bản năm học 2013 - 2014

  • PDF.
                      Trích yếu           Kí hiệu    Ngày Tải về
Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013 - 2014               Kí hiệu            12/08/2013
Phân công Ban giám hiệu                                               Kí hiệu            12/08/2013
Phân công tổ văn phòng                                                 Kí hiệu            12/08/2013
Quyết định ban hành quy chế làm việc                            Kí hiệu            12/08/2013
Quy chế làm việc năm học 2013 - 2014                          Kí hiệu            12/08/2013
QĐ ban hành Quy định thực hiện quy chế CM                Kí hiệu            12/08/2013
Quy chế chuyên môn                                                    Kí hiệu             12/08/2013
QĐ ban hành quy chế thi đua                                        Kí hiệu             12/08/2013
Quy chế thi đua                                                            Kí hiệu             12/08/2013
QĐ ban hành quy chế chi tiêu nội bộ                             Kí hiệu             12/08/2013
Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2013 - 2014                 Kí hiệu             12/08/2013
Quy chế thực hiện dân chủ                                            Kí hiệu             12/03/2013

Cập nhật ngày Chủ nhật, 25 Tháng 8 2013 15:26