Tue07162019

Last update01:50:10 AM

Quy định kết nạp Đảng viên

  • PDF.

I. Hồ sơ đề nghị xét kết nạp Đảng viên,

1. Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

2. Đơn xin vào Đảng (tự viết tay theo mẫu, không được nhờ người khác viết).

3. Lý lịch của người xin vào Đảng. (tự viết tay theo mẫu, không được nhờ người khác viết)

4. Giấy giới thiệu người vào Đảng. (viết tay theo mẫu)

- Nếu là Đoàn viên Công đoàn (2 đảng viên chính thức giúp đỡ giới thiệu).

- Nếu là Đoàn viên Thanh niên CSHCM (1 Đảng viên chính thức giúp đỡ giới thiệu). Trình tự: Chi đoàn họp xét, (có biên bản kèm theo) sau đó Thường vụ BCH Đoàn trường họp ra Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng.

5. Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng

6. Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp đảng viên

7. Nghị quyết đề nghị xét kết nạp đảng viên

8. Bí thư chi bộ hoàn thiện, kiểm tra, chuyển toàn bộ Hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên về Văn phòng Đảng uỷ.

9. Đảng ủy họp ra Nghị quyết đề nghị cấp trên chuẩn y kết nạp.

II. Hồ sơ đề nghị chuyển Đảng chính thức

1. Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị.

2. Bản nhận xét của đảng viên được phân công  giúp đỡ đảng viên dự bị về  kết quả phấn đấu của đảng viên dự bị.

3. Biên bản họp chi đoàn nhận xét về đảng viên dự bị là đoàn viên.
4. Nghị quyết của BCH Đoàn trường đề nghị xét chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị.

5. Nhận xét của nơi cư trú về đảng viên dự bị.

6. Biên bản họp chi bộ xét và đề nghị chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị.

7. Nghị quyết của chi bộ về xét và đề nghị chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị.

8. Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới.

9. Đảng ủy họp ra Nghị quyết đề nghị cấp trên công nhận Đảng viên chính thức.

TM BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã kí)

Phan Bá Tiến

Tải file và xem chi tiết tại đây


Cập nhật ngày Thứ tư, 17 Tháng 9 2014 04:41