Thu06272019

Last update01:50:10 AM

Các văn bản năm học 2014 - 2015

  • PDF.

Để thuận lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong việc nghiên cứu, góp ý và triển khai thực hiện, chúng tôi xin giới thiệu các loại văn bản được thông qua trong Hội nghị CBVC năm học 2014 - 2015 (ngày 22/09/2014). Các bạn cần nghiên cứu loại văn bản nào thì hãy click chuột vào nút "Download" tương ứng sau mỗi dòng của loại văn bản đó ; sau đó click vào nút "Open" để mở tài liệu hoặc "Save" để tải tài liệu về máy.


-----------------------------TÊN VĂN BẢN---------------------------- | -----KÍ HIỆU       | --NGÀY PH    | -----TẢI VỀ

Cập nhật ngày Thứ ba, 30 Tháng 9 2014 07:28