Thu06272019

Last update01:50:10 AM

Điểm sáng về công tác giáo dục đạo đức học sinh, đảm bảo an ninh trật tự trường học

  • PDF.

Nằm trên một miền quê còn nhiều khó khăn vùng thượng huyện Thanh Chương, trường THPT Thanh chương 3 đã và đang là địa chỉ đáng tin cậy của đông đảo phụ huynh và học sinh bởi qua quá trình phấn đấu trường không ngừng trưởng thành và có nhiều đóng góp lớn cho sự nghiệp giáo dục của vùng đất Cát Ngạn, của huyện, của Tỉnh…

Học sinh nhà trường đa số chăm ngoan, cố gắng vươn lên học giỏi để xứng đáng với truyền thống hiếu học của quê hương, niềm mong mỏi của các bậc làm cha, làm mẹ và của các thầy cô giáo. Trường có được một đội ngũ nhà giáo nhiều tiềm năng, sẵn sàng cống hiến cho công tác giáo dục thế hệ trẻ.

Cùng với việc không ngừng tăng cường nâng cao chất lượng dạy học văn hóa, nhà trường luôn quan tâm công tác nề nếp, giáo dục đạo đức học sinh, đảm bảo an ninh trường học, coi đó là yếu tố nền tảng để nhà trường gặt hái những thành công trong quá trình giáo dục toàn diện học sinh. Để làm tốt công tác nề nếp,an ninh trật tự trong trường, ở mỗi năm học, nhà trường đã triển khai và thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp hữu hiệu.

Giáo dục pháp luật.

Sau khi đã quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ năm học, trường tổ chức cho học sinh dự các buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật tập trung với sự hướng dẫn của công an huyện. Đáng chú ý là tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ của công dân, của người học sinh; tuyên truyền chấp hành Luật giao thông đường bộ…đã có tác dụng tích cực trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành cho các em.

Cho học sinh học tập và ký các bản cam kết.

Bước vào mỗi năm học, nhà trường soạn thảo nội dung các điều khoản của nội quy, các bản cam kết, cho học sinh học tập và ký để thực hiện, như nội quy của nhà trường; quy định của Đoàn trường; cam kết thực hiện Luật giao thông đường bộ; cam kết gửi và bảo quản xe đạp, bảo quản cơ sở vật chất, phòng lớp học; cam kết của phụ huynh với nhà trường trong việc phối hợp giáo dục con em. Tất cả vừa có tính ràng buộc, vừa động viên, khuyến khích tinh thần tự giác rèn luyện, chấp hành trong mỗi học sinh, trong từng đơn vị lớp.

Tăng cường hoạt động của Ban nề nếp, Ban an ninh trường học, Đội xung kích.

Hoạt động kiểm tra, kiểm soát học sinh, nhất là đối với những học sinh cần đặc biệt quan tâm, theo dõi diễn biến tình hình được tiến hành thường xuyên trong các buổi học, sinh hoạt. Việc theo dõi được tiến hành với nhiều cách thức, qua nhiều kênh thông tin, nhờ đó đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm của học sinh cá biệt.

Phát huy vai trò của các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp.

Đây là đội ngũ trực tiếp giáo dục học sinh, đóng vai trò then chốt trong quá trình rèn luyện hạnh kiểm cho các em. Nhà trường có nhiều giáo viên dày dạn kinh nghiệm trong công tác chủ lớp, sâu sát, tâm huyết với học trò, thường xuyên liên hệ với phụ huynh và có những biện pháp giáo dục hiệu quả. Giáo viên chủ nhiệm với Đoàn Thanh niên có quy chế phối hợp hoạt động. Vì vậy, hiệu quả giáo dục ổn định và không ngừng được nâng cao.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng có những cơ chế thích hợp để những người làm công tác bảo vệ hoạt động tích cực, vừa phối hợp phát hiện, rèn luyện học sinh mắc thiếu sót, vừa đảm bảo an toàn cơ sở vật chất.

Đặt Hòm thư góp ý.

Hòm thư góp ý giúp bạn góp phần cung cấp tin tức, phản ánh tình hình, tâm tư, suy nghĩ của học sinh, phản ánh hiện tượng học sinh vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm…từ đó có phương án xử lý phù hợp.

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Đây cũng là một yếu tố quan trọng góp phần rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng nhân cách cho các em. Tác động từ các bậc cha mẹ có ý nghĩa lớn đối với việc hướng con em đi đúng quỹ đạo và trưởng thành.

Phối hợp với chính quyền, công an địa phương.

Nhà trường coi trọng công tác phối kết hợp với các địa phương trên địa bàn tuyển sinh, với công an huyện Thanh Chương, một mặt thúc đẩy tinh thần tự giác rèn luyện của các em, mặt khác cùng xử lý những trường họp học sinh cá biệt khi cần thiết. Duy trì trao đổi thông tin giữa nhà trường với các cơ quan chức năng, tham dự các đợt giao ban an ninh cụm…góp phần đưa học sinh vào học tập, sinh hoạt quy củ.

Tổ chức các hoạt động ngoài giờ.

Các chuyên đề hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ điểm, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ và các chương trình lồng ghép khác góp phần làm cho học sinh có điều kiện tham gia sinh hoạt với nội dung bổ ích lành mạnh, hướng các em ngày càng yêu trường, mến lớp, hạn chế những suy nghĩ và hành vi lệch lạc.

Xử lý nghiêm học sinh vi phạm.

Mặc dù coi giáo dục, lấy ý thức tự giác chấp hành của học sinh là chủ đạo, nhưng nhà trường cũng kiên quyết thi hành kỷ luật đối với những em quá chậm tiến, hay vi phạm nội quy, quy định, vi phạm cam kết. Điều đó thể hiện kỷ cương nhà trường, đồng thời làm gương cho những em khác.

Kiện toàn cơ sở vật chất.

Để công tác an ninh trường học được đảm bảo đầy đủ, nhà trường chú ý kiện toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng lớp học, phòng chức năng; quan tâm công tác phòng chống cháy nổ…

Những biện pháp chủ yếu đó, với sự vào cuộc tích cực của các cá nhân, các tổ chức, đoàn thể trong Hội đồng giáo dục mà hàng năm, công tác giáo dục đạo đức học sinh, an ninh trật tự trường học luôn đạt kết quả tốt. Trong trường không xảy ra hiện tượng học sinh gây gổ đánh nhau hoặc vi phạm pháp luật đến mức nghiêm trọng. Tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường được bảo vệ không bị mất cắp, cháy nổ hoặc hư hại lớn. Xếp loại hạnh kiểm học sinh cuối năm, loại Tốt và Khá luôn đạt tỷ lệ trên 90%; loại Yếu phổ biến chỉ dưới 1%; ít học sinh bị hạnh kiểm yếu phải rèn luyện lại trong hè hoặc phải lưu ban do bị xếp loại yếu cả về học lực và hạnh kiểm. Tổng hợp thi đua cuối mỗi học kỳ, mỗi năm học, nhiều tập thể lớp đạt danh hiệu lớp Tiên tiến xuất sắc và Tiên tiến (tỷ lệ khoảng từ 30% đến trên 50%); số tập thể lớp Trung bình ít (tỷ lệ dưới 10%); số tập thể lớp bị xếp Yếu chỉ là hạn hữu.

Ghi nhận những kết quả mà nhà trường đã đạt được trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiệm vụ giáo dục đạo đức, duy trì trật tự nề nếp, an ninh trường học, cấp trên đã công nhận và khen thưởng Chi bộ (nay là Đảng bộ) trường THPT Thanh Chương 3 nhiều năm đạt danh hiệu Vững mạnh xuất sắc; trường Tiên tiến xuất sắc; Công đoàn Vững mạnh xuất sắc tiêu biểu; Đoàn trường được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn.

Nhằm giữ vững và phát triển những thành quả trong truyền thống giáo dục, hiện tại và trong những năm tiếp theo, trường THPT Thanh Chương 3 tiếp tục vận dụng linh hoạt các biện pháp giáo dục đã đem lại hiệu quả. Mặt khác, trên cơ sở mục tiêu nhiệm vụ từng năm học, đặc điểm tình hình của đơn vị và địa phương, xu thế phát triển của giáo dục đào tạo…để điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, các giải pháp giáo dục toàn diện phù hợp. Tin tưởng trường THPT Thanh Chương 3 không ngừng đi lên, tiếp tục cho ra đời nhiều thế hệ học trò giỏi, trưởng thành, cống hiến sức mình cho quê hương, đất nước.

Lê Quang Trung

Cập nhật ngày Thứ bảy, 07 Tháng 11 2015 13:18