Tue07162019

Last update01:50:10 AM

Giáo dục

Cả nước chỉ có 3 TS Sư phạm đạt điểm 28

  • PDF.

Theo số liệu Bộ GD-ĐT công bố cuối ngày 3/8 cho thấy có sự vênh lớn về số tỷ lệ thí sinh đạt điểm cao giữa các khối ngành thi ĐH năm 2011. Với 326 thí sinh có tổng điểm thi ĐH đạt từ 28 điểm trở lên thi khối Nông nghiệp chỉ có 1 thí sinh (chiếm 0,3%). Trong khi đó tỷ lệ này ở khối Y - Dược chiến đến 56%, với 183 thí sinh...

 

Ảnh Lê Anh Dũng

Ông Quách Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT) đây là số liệu thống kê từ điểm thi các trường ĐH tính đến cuối ngày 3/8 (số liệu chưa gồm các trường CĐ).

Trong số 326 thí sinh có tổng điểm ba môn thi đạt tổng từ 28 điểm trở lên thì có 35 thí sinh dự thi hai khối và đạt điểm cao cả hai khối.

Khối Y - Dược dẫn đầu về số thí sinh có tổng điểm ba môn đạt 28 điểm trở lên với 183 em (chiếm 56%). Kế đến là khối Ngoại thương có 59 thí sinh (chiếm 18%); khối Khoa học - Công nghệ đứng thứ 3 với 42 em (chiếm 13%). Khối Tài chính - Ngân hàng - Kinh tế đứng thứ 4 với 38 thí sinh (chiếm 12%).

Hai khối có tỷ lệ đạt thấp là khối Sư phạm và Nông nghiệp. Khối Nông nghiệp chỉ có 1 thí sinh đạt điểm cao (chiếm 0,3%), còn khối Sư phạm có 3 thí sinh (chiếm 0,9%).

Theo thống kê của Bộ thì có 10 thí sinh có tổng ba môn thi đạt 29,5 điểm. 29 thí sinh có tổng điểm ba môn đạt 29 điểm...

Với thống kê ban đầu của Bộ đưa ra, khả năng điểm chuẩn vào các khối ngành Y - Dược năm nay sẽ cao; còn khối Sư phạm và Nông nghiệp sẽ có biến động so với năm trước.

 

Dưới đây là phân bổ theo khối ngành của các thí sinh thi ĐH đạt điểm cao (Nguồn Bộ GD-ĐT)

Khối Số thí sinh Đạt tỷ lệ %/ tổng số 326 thí sinh
- Y - Dược 183 56
- Ngoại thương 59 18
- Khoa học - Công nghệ 42 13
- Tài chính - Ngân hàng - Kinh tế 38 12
- Sư phạm 3 0,9
- Nông nghiệp 1 0,3